Αναμνηστική φωτογραφία των προέδρων των Λυκείων των Ελληνίδων της Ελλάδας


Αναμνηστική φωτογραφία των προέδρων των Λυκείων των Ελληνίδων της Ελλάδας και του εξωτερικού που συμμετείχαν στο 18 Πανελλήνιο-Παγκόσμιο συνέδριο Λυκείων των Ελληνίδων, που πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη.

Το Λύκειον των Ελληνίδων Άργους ήταν εκεί!

Share