Τακτική Γενική Συνέλευση του Λυκείου Ελληνίδων Παράρτημα Άργους


Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού του Σωματείου, καλείσθε σε συγκρότηση πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών, την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 και ώρα 18,00 στα γραφεία του,Δαναού 16.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Εκλογή Προέδρου και γραμματέων της Συνέλευσης.

2. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του 2017

3. Απολογισμός εσόδων και εξόδων του 2017.

4. Έκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής

5. Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής από κάθε ευθύνη.

6. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 2018

7. Τροποποίηση καταστατικού.

 

Για να θεωρηθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/4 του όλου αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα, χωρίς πρόσκληση, με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων μελών, άρθρο 8 του Καταστατικού.

Άργος 6-3-2018

Η Πρόεδρος
Ευτυχία Δημοπούλου-Κώρου

Share